Gå direkt till innehåll
Bygger från grunden med kvalitetsledning

Pressmeddelande -

Bygger från grunden med kvalitetsledning

Ökad försäljning, högre kvalitet och ordning och reda. Nyttan med standarder är så stor för Elitfönster att företaget också sitter med i en teknisk kommitté för standardisering. Det ger en tidig inblick i diskussioner om regler på Europanivå, enligt företaget.

TEXT: PER-OLA KNUTAS FOTO: ELITFÖNSTER
PUBLICERAD I SIS PERSPEKTIV NR 1 2022

I den produktmärkningstunga verkligheten i byggvarubranschen, med många olika miljömärkningar och bygg- och säkerhetskrav, är det självklart att grunda verksamheten på standarder och ett väl fungerande ledningssystem.

Så resonerade Elitfönster som har ett ledningssystem som bygger på ISO 9001 för kvalitet och en certifiering enligt miljöledningssystemet ISO 14001, något som enligt företagets VD Jonas Hernborg är ett stort stöd både internt och externt.

– Inåt i organisationen bidrar ledningssystemet med tydlighet kring förväntningar och mål. Alla vet vad de ska göra. Det betyder även att vi har kunnat gå från att bara vara en fönstertillverkare till att bedriva en rakt igenom industriell verksamhet, säger han.

Ledningssystemet betyder också mycket för företagets externa profil enligt Jonas Hernborg.

– Möjligheten att möta olika kundkrav och miljöcertifieringar ökar försäljningen – vi kan ta och bibehålla fler affärer. Dessutom blir vi helt trygga i att ta emot de stora byggbolagskunder som kommer och gör revisioner hos oss.

En annan stor fördel med lednings-systemet är fokuset på kvalitet och hållbarhet, tillägger han.

– Våra produkter är ju en del av byggnader och ska hålla länge, länge. Kvalitet och hållbarhet på fönstren är därför centralt, annars kan det bli dyra skador på hela konstruktionen.

Elitfönsters miljö- och arbetsmiljöchef Patrik Johansson fyller i:

– Verksamhetssystemet innehåller också alla rutiner och en sammanställning av de lagkrav vi behöver uppfylla för att bedriva en säker och miljömässigt hållbar verksamhet. Det ger oss trygghet när myndigheter kommer och gör sina kontroller.

För åtta år sedan tog Elitfönster beslutet att engagera sig i SIS tekniska kommitté TK 179 där standarder för fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas tas fram och utvecklas.

Som en av landets största byggvaru-producenter på området ser företaget ett stort värde i att kunna vara med och påverka innehållet i framtida standarder.

– Det är en väldigt bra omvärlds-bevakning, säger Mats Brånäs, produktutvecklare på Elitfönster och företagets representant i TK 179 och i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN:s tekniska kommitté för motsvarande ämnen.

– Genom de tekniska kommittéerna får vi en tidig inblick i nya standarder och i de diskussioner som förs på Europanivå. Vi fick till exempel tidigt koll på det nya lagkravet om att entreprenörer ska lämna en klimatdeklaration på nya byggnader, tillägger han.

När pandemin slog till skakades verksamheten om, även om företaget enligt Jonas Hernborg klarade sig bättre än många andra. Eftersom Elitfönster har vinnlagt sig om att använda så mycket lokala leverantörer som möjligt drabbades inte leverans-kedjorna på samma sätt som för andra svenska tillverkningsföretag.

– Faktum är att efterfrågan på byggprodukter ökade så mycket att vi fick nyanställa och ta in produktionspersonal från bemanningsföretag. Även här var vårt verksamhetssystem till stor hjälp med tydliga rutiner och instruktioner som nyanställda enkelt och tydligt kunde ta del av och därmed snabbt sättas in i produktionen, säger han. 


Ämnen

Kategorier


Elitfönster är Sveriges ledande fönstertillverkare, med nästan 100 år av småländsk hantverkstradition och verksamhet över hela landet. Bolaget, som har ca 1000 anställda, ingår i Inwido-koncernen och hade 2020 en omsättning på 1,8 miljarder kronor. Elitfönster står för enkelhet, hållbarhet och kvalitet – på småländska.


Presskontakt

Elitfönster AB

Elitfönster AB

Presskontakt Måndag- fredag 07.30.16-30 (lunch 12-13) Tel: 010 - 451 40 00

Om Elitfönster

Elitfönster är Sveriges ledande fönstertillverkare, med nästan 100 år av småländsk hantverkstradition och verksamhet över hela landet. Bolaget, som har ca 1000 anställda, ingår i Inwido-koncernen och hade 2021 en omsättning på 2 miljarder kronor. Elitfönster står för enkelhet, hållbarhet och kvalitet – på småländska.