Gå direkt till innehåll
Elitfönster ansluter till Byggföretagens Färdplan för nollutsläpp av växthusgaser

Pressmeddelande -

Elitfönster ansluter till Byggföretagens Färdplan för nollutsläpp av växthusgaser

Elitfönster, Sveriges största och marknadsledande fönstertillverkare, ansluter till Byggföretagens Färdplan 2045 och leder fönsterbranschen framåt i arbetet mot netto nollutsläpp av växthusgaser. Initiativet är en del i Elitfönsters satsning på hållbarhet där målsättningen är att kunna erbjuda klimatsmarta produkter som tillför större klimatnytta under användningen än den klimatpåverkan som orsakas för att tillverka dem.

Idag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och för att möta Riksdagens beslut om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 krävs en gemensam omställning i arbetet mot klimatneutralitet. Elitfönster ligger, redan idag, i fas med färdplans- arbetet och hoppas att deltagandet i Färdplan 2045 utmanar övriga fönstertillverkare till ökat fokus på miljö- och hållbarhet.

Det är närmast vår plikt att ansluta oss till Byggbranschens Färdplan 2045 och på så sätt visa Elitfönsters branschledande miljö- och hållbarhetssatsningar. Vi har med ett hängivet fokus internt ställt om vår verksamhet till att linjera med färdplanens målsättningar. Nu hoppas vi att fler aktörer fortsätter utvecklingen mot klimatneutrala värdekedjor som är en nödvändighet om vi ska nå Riksdagens mål, säger Jonas Hernborg, VD Elitfönster.

Hållbarhetskompass och digitalisering
Elitfönster har utvecklat en hållbarhetskompass som är grunden för det fortsatta arbetet mot netto nollutsläpp av växthusgaser 2045, och som visar på företagets ansvar som arbetsgivare och samhällsaktör. Företaget vill möjliggöra en hållbar livsstil genom att erbjuda energieffektiva och ansvarsfullt producerade fönster. Detta gör man exempelvis genom att endast köpa in el producerad av vindkraft, värma upp alla fabriker med biobränsle som till största del är spill från fabrikerna, endast använda virke från hållbart skogsbruk och nyttja cirkulära kretslopp för plastspill. Elitfönster jobbar även kontinuerligt med att, där det är möjligt, digitalisera sin verksamhet för att möta framtidens krav på snabba och sömlösa kund- och leverantörsupplevelser. I Färdplan 2045 nämner Byggföretagen området digitalisering som en stor och viktig faktor för att nå de uppsatta målen.

Vårt arbete med Elitfönsters hållbarhetskompass och digitalisering borgar för att vi ansluter till Färdplan 2045 med bästa möjliga förutsättningar. För att vi ska kunna fortsätta utvecklas och bidra till en klimatneutral bygg- och anläggningssektor krävs en gemensam ansträngning och just nu finns verkligen ett genuint driv i hela branschen. Det ger oss energi och hopp om framtiden, avslutar Jonas Hernborg.

För ytterligare info om Elitfönsters miljö- och hållbarhetsarbete:

Patrik Johansson, Miljö- och arbetsmiljöchef 
076-141 48 44
patrik.johansson@elitfonster.se

Thomas Hagström, Marknadschef 
076-127 46 78
thomas.hagstrom@elifonster.se

Färdplan 2045: https://www.byggforetagen.se/fardplan-2045/

Elitfönster AB är med sitt breda sortiment Sveriges ledande fönstertillverkare med snart 100-åriga småländska traditioner. Elitfönster, som ingår i börsnoterade Inwidokoncernen, omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under 2018. Företaget har cirka 1 000 anställda och finns representerat över hela Sverige.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Elitfönster AB är med sitt breda sortiment Sveriges ledande fönstertillverkare med snart 100-åriga småländska traditioner. Elitfönster, som ingår i börsnoterade Inwido-koncernen, omsatte cirka 1,9 miljarder kronor under 2017. Företaget har cirka 1 000 anställda och finns representerat över hela Sverige. 

Presskontakt

Thomas Hagström

Thomas Hagström

Presskontakt Marknadschef Sverige 076-141 48 44
Elitfönster AB's växel

Elitfönster AB's växel

Presskontakt Måndag- fredag 07.30.16-30 (lunch 12-13) Tel: 010 - 451 40 00

Relaterat material