Gå direkt till innehåll
2023 lanseras erbjudandet om cirkulära fönsterbyten till alla Elitfönster På Plats kunder.
2023 lanseras erbjudandet om cirkulära fönsterbyten till alla Elitfönster På Plats kunder.

Pressmeddelande -

Elitfönster första fönstertillverkaren i Sverige att erbjuda cirkulära fönsterbyten

Som första fönsterföretag i Sverige presenterar Elitfönster tillsammans med sitt servicekoncept Elitfönster På Plats möjligheten att göra ett cirkulärt fönsterbyte där hela fönster återvinns och glaset görs till nytt fönsterglas. Det är första gången som konsumenten erbjuds att återvinna kompletta fönster här i Sverige.

– Som ett viktigt steg i vår strategi mot ett hållbart fönsterbyte har vi tillsammans med Ragn-Sells ingått ett intressant samarbete för att ta återvinning vid våra fönsterbyten till en ny och miljövänlig nivå, säger Martin Ternsjö, Vice VD på Elitfönster På Plats.

Fönsteråtervinningen är ett samarbete mellan Elitfönster och miljöföretaget Ragn-Sells som samlar in, behandlar och återvinner resurser. Tillsammans har en process utvecklats för att kunna ta vara på hela fönster. Fönsterrutorna smälts ned och blir till nya fönsterglas, så kallat planglas. Något som tidigare inte varit möjligt på grund av svårigheten att bibehålla ett klart glas då risken att det förorenas i återvinningsprocessen är stor.

Ett färdigt koncept på plats

Elitfönster På Plats är ett servicekoncept från Elitfönster, som erbjuder en helhetslösning för fönsterbyten. Tack vare helhetskonceptet är möjligheten till att återvinna de gamla fönsterna nästintill optimala. När kundens nya fönster monteras samlas de gamla in och återvinns av Ragn-Sells. Därefter blir de till nya fönsterrutor. Även övrigt material kring fönsterbytet återvinns, till exempel listverk, plåt och trä.

2023 lanseras erbjudandet om cirkulära fönsterbyten till alla Elitfönster På Plats kunder. Men redan under 2022 har ett betydande antal pilotprojekt pågått och kommer fortsätta göra det fram till lanseringen. Detta för att optimera flöden och kundupplevelsen.

Enorm miljövinst

Christina Stålhandske, glasexpert på Ragn-Sells menar att det är en komplex process med flera utmaningar innan det återvunna glaset kan bli nytt, så kallat planglas som det går att göra nya fönster av. Det får till exempel inte finnas några föroreningar när glaset smälts ner så som rester av metall eller damm. Men fördelarna med att använda återvunnet glas i stället för att tillverka nytt av huvudsakligen sand är många.

– Att återvinna planglas är en känslig process med höga renhetskrav. Men trots komplexiteten är materialåtervinning att föredra. I jämförelse med att bryta jungfruliga råvaror uppnår vi en koldioxidbesparing på drygt 50 procent genom att samla in och behandla gammalt planglas, säger Christina.

Att de närmaste planglasindustrierna ligger i Belgien och Tyskland är också en utmaning då glaset måste transporteras dit för att återvinnas. Detta har lösts genom att etablera en förbehandlingsanläggning hos Ragn-Sells i Länna där man krossar ut glaset och på så sätt får en tätare packning och effektiva transporter samtidigt som man själva kan säkerställa kvaliteten på glaset.

Miljövinsterna är inte bara stora. De är också absolut nödvändiga. Enligt en FN-rapport från tidigare i år står vi inför en ” sandkris” där sanden i flera av sandaläggningarna kommer ta slut om cirka 50 år.

– Vi måste göra det här. Vi måste börja återvinna mer glas om vi vill ha fina fönster även om 50 år, menar Martin.

Jonas Hernborg, VD på Elitfönster ser även detta som en viktig del i företagets satsning på energieffektivisering:

– Jag ser mycket positivt på den cirkulära utvecklingen där vi med våra redan energisnåla produkter kan bidra ytterligare till ökad energieffektivisering.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Elitfönster är Sveriges ledande fönstertillverkare, med nästan 100 år av småländsk hantverkstradition och verksamhet över hela landet. Bolaget, som har ca 1000 anställda, ingår i Inwido-koncernen och hade 2021 en omsättning på 2 miljarder kronor. Elitfönster står för enkelhet, hållbarhet och kvalitet – på småländska. 

Kontakter

Anna Maria Lingmerth

Anna Maria Lingmerth

Presskontakt Marknadschef 073-960 89 07

Om Elitfönster

Elitfönster är Sveriges ledande fönstertillverkare, med 100 år av småländsk hantverkstradition och verksamhet över hela landet. Bolaget, som har ca 950 anställda, ingår i Inwido-koncernen och hade 2022 en omsättning på 2,3 miljarder kronor. Elitfönster står för enkelhet, hållbarhet och kvalitet – på småländska.

Elitfönster
Brogårdsgatan 1
57438 Vetlanda
Sverige