Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Elitfönster varslar ytterligare 25 medarbetare i Vetlanda om uppsägning

Förutsättningarna på bostadsmarknaden i Sverige har försämrats ytterligare under sommaren och tidig höst, vilket betyder att de samlade åtgärder Elitfönster hittills har genomfört inte räcker för att säkerställa en långsiktigt lönsam och hållbar verksamhet. Därför varslar bolaget idag 25 medarbetare i Vetlanda.

De senaste prognoserna visar en ytterligare vikande orderingång både för småhus och flerbostadshus samt osäkra prognoser för 2024. Orsaken är till stor del det osäkra ränteläget, kreditrestriktioner och dyrare produktionskostnader som inflationen för med sig. Detta tillsammans med uteblivna politiska stödåtgärder, gör att bedömningen är att det kommer att ta tid för nybyggnationen att hämta sig. Elitfönster behöver därför anpassa sin produktion och sänka sina kostnader.

Det lagda varslet gäller 25 kollektivanställda i Vetlanda på grund av nedgång för sortimenten som produceras där. Fackliga förhandlingar kommer att inledas omgående.

Långsiktiga aktiviteter är fortsatt viktiga för framtiden

Samtidigt som företaget kortsiktigt måste dra ner fortsätter arbetet med att skapa en stabil verksamhet för framtiden. Framför allt gäller detta den stora satsningen på One Factory i Vetlanda – en investering som företaget är övertygade om kommer att stärka bolagets hållbarhet och konkurrenskraft långsiktigt. Denna investering kommer alltså inte att påverkas av det nu lagda varslet.

Kategorier

Regioner


Elitfönster är Sveriges ledande fönstertillverkare, med nästan 100 år av småländsk hantverkstradition och verksamhet över hela landet. Bolaget, som har ca 950 anställda, ingår i Inwido-koncernen och hade 2022 en omsättning på 2,3 miljarder kronor. Elitfönster står för enkelhet, hållbarhet och kvalitet – på småländska.

Kontakter

Jonas Hernborg

Jonas Hernborg

VD VD för Elitfönster AB 0703 – 94 98 59 Elitfönsters hemsida

Om Elitfönster

Elitfönster är Sveriges ledande fönstertillverkare, med 100 år av småländsk hantverkstradition och verksamhet över hela landet. Bolaget, som har ca 950 anställda, ingår i Inwido-koncernen och hade 2022 en omsättning på 2,3 miljarder kronor. Elitfönster står för enkelhet, hållbarhet och kvalitet – på småländska.

Elitfönster
Brogårdsgatan 1
57438 Vetlanda
Sverige