Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Forskare och industri satsar på mobilvänliga fönster

Forskare och industri satsar på mobilvänliga fönster

Dagens fönsterglas med energibeläggningar hindrar radiovågor och därmed försämras mobiltäckningen inomhus. Forskare på SP och dotterbolaget Glafo samarbetar nu med
fönstertillverkaren Elitfönster. Målet är att utveckla fönster som gör det
lättare att ringa mobilsamtal när man är inomhus.

Dagens fönster är helt enkelt för bra. De är så energimässigt täta att de stänger ute inte
bara solljuset, utan även mobiltrafiken.

– En väg framåt kan vara att hitta en lösning baserad på innovativ glas- och
fönsterteknologi, säger Anders Hjalmarsson, chef R & D på Elitfönster.

De tre parterna hoppas kunna utveckla fönster som förstärker inomhustäckningen för
mobilsignaler. I angränsande projekt har man skapat transparenta antenner som
integrerats i själva fönsterglaset – ett intressant spår att jobba vidare på.

– Vi ska studera hela fönstersystemet och dess möjligheter. Frågan är hur glaset,
bågen, karmen och andra omgivande material kan användas som verktyg för att
lösa problemet, säger Marianne Grauers, vd på Glafo.

Forskarna efterlyser samtidigt mer kunskaper om hur signaler från mobiltelefoner utbreder
sig inne i byggnader. SP-koncernens elektronikexperter har i tidigare projekt
utvärderat moderna energibeläggningar i fönster och sett hur mycket dessa
dämpar mobilsignalerna.

– Våra mätningar visar hur och varför signalerna dämpas. Vi vill undersöka hur
byggmaterial och byggsystem kan utvärderas i ett så tidigt stadium som möjligt.
Då skulle man redan under projekteringen kunna förutsäga hur bra
inomhustäckning en byggnad får när den är klar, säger Niklas Grybe,
affärsområdeschef på SP.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Hjalmarsson, 070-333 40 92, anders.hjalmarsson@inwido.se

Niklas Grybe, 010-516 58 81, niklas.grybe@sp.se

Marianne Grauers, 010-516 63 51, marianne.grauers@glafo.se

Mikael Ludvigsson, 010-516 63 54, mikael.ludvigsson@glafo.se

Kort om Glafo:

Glafo, glasforskningsinstitutet, arbetar med glasforskning, utveckling, utbildning och
tekniskt stöd, främst till glastillverkande, glasbearbetande och glasanvändande
företag. Glafo ingår i SP-koncernen.

Ämnen

Taggar


Om Elitfönster:

Elitfönster är Sveriges största fönsterföretag, med produkter för såväl småhus som stora
byggprojekt. Sedan starten 1924 har Elitfönsters produkter bidragit till att
förbättra totalupplevelsen av ljud och ljus i svenska bostäder. Elitfönster är
ledande inom utvecklingen av energieffektiva fönster och säljs bland annat
genom byggfackhandeln. Elitfönster är en del av Inwido-koncernen. För mer
information besök www.elitfonster.se

Presskontakt

Thomas Hagström

Thomas Hagström

Presskontakt Marknadschef Sverige 076-141 48 44
Elitfönster AB's växel

Elitfönster AB's växel

Presskontakt Måndag- fredag 07.30.16-30 (lunch 12-13) Tel: 010 - 451 40 00